Yönetim Anlayışı

 • Sürekli gelişme anlayışını benimsemek.
 • Birlikte başarmanın mutluluğuna varmak.
 • Tüm potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak.
 • Tüm tarafların beklentilerine cevap veren katılımcı bir yönetim anlayışı benimsemek.
 • Farklı fikir ve önerilere değer vermek.
 • Kurumsal ve bireysel amaçları özdeşleştirmek.
 • Paydaş mutluluğunu atılan her adımda gözetmek.
 • Kurumsal ve öz değerlere bağlı kalarak yeniliğe ve değişime liderlik etmek.
 • Öğrenilenlerin günlük hayatla bağlantısını kurmaya ve kalıcı olmasına gayret etmek.
 • Her şeyi "Daha mutlu bir Hayat" için tasarlamak.
 • Yaptıkları iş doğrultusunda çalışanları yetkin kılmak ve onlara yetki vermek.
 • Kurumsal, teknik ve yönetsel boyutlarda sağlıklı bir yönetim yapısı oluşturmak.
 • Bireysel ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine önderlik etmek.