Karakter Gelişim Eğitimi

Karakter Eğitimi uygulamaları öğrencilerde dış disiplin yerine iç disiplinin geliştirilmesini ve öğrencilerin, sorumluluklarını taşıyabilecekleri makul seçimler yapabilmelerine imkân sağlayacak bilgi, beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini hedeflemektedir.
 
         Hayat Koleji, Karakter Eğitimi Programı çerçevesinde; sınıf içi ve okul ortamında gerçekleştirdiği sorumluluk, yardımseverlik, adalet, özgüven, liderlik, dostluk, doğruluk, sabır, sevgi-saygı, nezaket ana başlıkları altında ele aldığı değerlere ilişkin uyguladığı etkinliklerle yurt içinde birçok eğitim kurumuna model olmakta, öncülük ve rehberlik etmektedir. 
         Yukarıda sözü edilen değerlere ilişkin etkinlikler, çocukların yaş özellikleri ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu değerlerin, çocuğa doğrudan verilmesi değil, eğitim müfredatına adapte edilerek dolaylı yollarla işlenmesi esastır. Bu anlamda çocuklarımız akademik başarının yanında "kaliteli yaşam becerileri ile donatılmış" olarak hayata hazırlanmaktadırlar. Uyguladığı bu program Hayat Kolejini aynı statüde hizmet veren diğer eğitim kurumlarından ayıran en büyük özelliklerden biridir.